vrijdag 15 september 2017

Details maken het verschil | Financiële planning


Financiële planning is een dynamisch proces wat in uw leven aanpassingen en monitoring vereist. Het zijn de kleine details die het verschil kunnen maken. Veranderingen in werkgelegenheid, uitgaven, burgerlijke staat, levensstijl, familiegrootte, inflatie, economische omstandigheden en belastingtarieven zijn slechts een paar kwesties die van invloed zijn op de aanbevelingen zoals die vandaag gelden. De haalbaarheid om uw doelen te bereiken, zal naar alle waarschijnlijk meer iets zijn als proberen een doel wat beweegt, daarom is het van cruciaal belang om uw financiën plan als een dynamisch proces te bekijken en als een blauwdruk wat voortdurend moet worden beoordeeld. Als u vragen heeft, neem contact met ons op. Wij brengen graag verheldering als er over uw persoonlijke situatie.

Contact


donderdag 8 juni 2017

Wat is een leventestament?

Anno 2017 is 1 testament geen testament. Indien u wat vermogen heeft (denk vooral ook aan het eigen huis) dan wordt u geacht ook een zogenaamd leventestament te hebben om meer grip te houden op uw leven.

Wat is een levenstestament? 
In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen.

U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Zo kunt u volmacht geven voor het opnemen van geld, het doen van uw belastingaangifte en het betalen en opzeggen van verzekeringen. Maar u kunt ook aangeven dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u wordt opgenomen in een verpleeghuis en dat de gevolmachtigde mag schenken en aan wie. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar ook goede doelen.

Misbruik
Om misbruik door de gevolmachtigde te voorkomen, kunt u laten vastleggen dat alleen mag worden geschonken als bepaalde mensen – bijvoorbeeld uw kinderen - het daarmee eens zijn. En dat de gevolmachtigde eens per halfjaar verantwoording aflegt tegenover de overige familieleden of aan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een financieel planner. 

Behandelverbod
Naast het geven van volmacht voor het behartigen van financiële zaken kunt u nog veel meer regelen met een levenstestament. Bijvoorbeeld:

In welke instelling u het liefst wordt behandeld of opgenomen, mocht dat nodig zijn.
Een behandelverbod: in welke situatie artsen u niet meer mogen behandelen.
Wat er gebeurt met uw huisdier en met uw inboedel als u wordt opgenomen in een verpleeghuis.
Uw uitvaart: wie er moeten worden uitgenodigd, waar u wilt worden begraven of gecremeerd, welke muziek er moet worden afgespeeld etc.
U kunt een levenstestament zelf opstellen, maar om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u uw levenstestament het beste door een notaris laten opmaken.  

Rob Laurenssen is financieel adviseur. Hij is een specialist in uw financiële ontwikkeling en vermogensopbouw, inkomensbescherming, levensverzekeringen, nalatenschapsorganisatie en voor ondernemers het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

vrijdag 6 januari 2017

Is de pensioenknip voor u relevant? | Financiële Planning

Gaat u vóór 1 juli 2017 met pensioen? Wij adviseren u om dan te onderzoeken of het voor u interessant is gebruik te maken van de tijdelijke oplossing die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december heeft afgekondigd en die ook wel ‘Pensioenknip’ wordt genoemd. Wij leggen graag uit hoe deze pensioenknip werkt.

Verplichting tot aankoop van levenslange uitkering
Veel mensen bouwen bij hun werkgever pensioen op in de vorm van een premie- of kapitaalregeling. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een dergelijke pensioenregeling. Op het moment dat deze mensen met pensioen gaan, is er een aanzienlijk kapitaal opgebouwd. Normaal gesproken moet voor dit kapitaal in een keer een levenslange uitkering worden aangekondigd. Voor dit kapitaal koopt u dus levenslang bij een verzekeraar een uitkering per maand waarmee u in de kosten van uw levensonderhoud kunt voorzien.

De vraag is dan welk kapitaal leidt tot welke uitkering per maand? De verzekeraar houdt daarbij rekening met de leeftijd van degene die de uitkering wil hebben. Hoe ouder iemand is, hoe korter de resterende levensduur en hoe hoger dus de maandelijkse uitkering bij een zelfde kapitaal.

De verzekeraar houdt ook rekening met het rendement dat hij kan behalen met het kapitaal. Dat verwachte rendement telt zwaar door in de hoogte van de uitkering die een verzekeraar bereid is te bieden voor een bepaald kapitaal.

Lage rendementen drukken hoogte uitkering
Al een aantal jaren zijn de rentes laag. Dit betekent, dat – wanneer u nu voor uw pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering koopt – deze uitkering relatief laag is omdat ook de rente laag is. Zou de rente in de komende jaren stijgen, dan profiteert u daar niet meer van mee. Dit in tegenstelling tot de mensen die op dat moment een levenslang pensioen aankopen. Zij ontvangen dan voor hetzelfde kapitaal als u een (veel) hogere uitkering.

Pensioen voor twee jaar aankopen
Staatssecretaris Klijnsma staat tot 1 juli 2017 toe, dat u de aankoop van een levenslang pensioen in twee stappen uitvoert. U kunt ervoor kiezen om eerst een pensioenuitkering voor maximaal 2 jaar aan te kopen en direct aansluitend hierop een levenslange uitkering. Het voordeel hiervan is, dat – indien de rente in de komende twee jaar stijgt – u over maximaal twee jaar het grootste deel van uw pensioen aankoopt tegen deze hogere rente en dus na deze maximaal twee jaar een hogere maandelijkse uitkering heeft.

Voor- en nadelen
Hoewel veel deskundigen denken dat de rente in de komende tijd gaat stijgen, is dit geen zekerheid. De rente zou ook verder kunnen dalen. In deze laatste situatie is het juist nadelig voor u om deze pensioenknip toe te passen. Zo zijn er meer aandachtspunten waarop u goed moet letten alvorens u een beslissing neemt om wel of niet gebruik te maken van de pensioenknip. Is deze situatie voor u relevant? Dan is ons advies om contact met ons op te nemen en u verdevant? Dan is ons advies om contact met mij op te nemen en u verder te laten adviseren.

Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.


Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl .

donderdag 24 november 2016

Waarom is onafhankelijk advies zo belangrijk? | Financiële planning

Consumenten zijn bij de aanschaf van een verzekering of een financieel product zoals een bijvoorbeeld een hypotheek het meest gebaat bij onafhankelijk advies. 

Drie belangrijke voordelen van advies zijn:


1.    De voorwaarden van verzekeringen en hypotheken kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij of bank die deze aanbiedt. Direct zichtbaar is de ongelijkheid in premie of rente. Maar de contrasten in de voorwaarden zijn voor de meeste consumenten vaak minder herkenbaar. De voorwaarden zijn zeg maar de rechten die de consument krijgt met de aanschaf van de betreffende verzekeringen of hypotheek. Die contrasten kunnen heel groot zijn. Het is daarom belangrijk dat u deze verschillen kent, voordat u besluit om een bepaalde verzekering of hypotheek af te sluiten.

2.    Zekerheid bouwt u op met de aanschaf van diverse financiële producten. Om de beoogde zekerheid te bereiken moeten de verschillende producten goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld wanneer uw arbeidsongeschiktheidsverzekering op 65 jarige leeftijd eindigt, terwijl uw pensioen pas ingaat bij 67 jaar, dan is er een gat van twee jaar waarin u, als u op dat moment arbeidsongeschikt bent, geen inkomen heeft. Deze noodzaak tot aansluiting geldt ook bijvoorbeeld tussen de inboedelverzekering en de opstalverzekering, tussen de zorgverzekering en de reisverzekering of tussen de autoverzekering en de reisverzekering. Een onafhankelijk adviseur kan voor u de dekking uitzoeken die het beste aansluit op uw behoefte.

3.    Een product advies wordt goed, wanneer degene die dit advies geeft, denkt vanuit uw belang. Dit wordt genoemd het zogenaamde klantbelang. Dit klantbelang houdt bijvoorbeeld in, dat de adviseur er geen persoonlijk belang bij heeft om het product van de ene bank/verzekeraar aan te bevelen. Maar ook dat de adviseur de vrijheid heeft om u te adviseren een bepaald risico niet te verzekeren of voor een lager bedrag dan u zelf misschien voor ogen had. 

‘Onafhankelijk’ advies op internet
Mede door de opkomst van nieuwe toepassingen op internet ontstaan nieuwe bedieningsmodellen. Het is belangrijk dat u inzicht heeft of u te maken heeft met een partij die uitsluitend de producten van een specifieke bank/verzekeraar aanbiedt of met een partij die in zijn advies de producten van meerdere partijen vergelijkt en zijn advies baseert op uw situatie.

Uw belang staat bij ons voorop
Hoe meer we ons zelf inlaten met deze grote instituties en ons door hun blindelings laten leiden, hoe meer geld deze verdienen en hoe minder uzelf verdient. U kunt hier onverschillig over doen en u kunt uw hoofd laten hangen en zeggen “ik doe mijn hele leven lang al zaken met bank x of bank y. U moet weten dat er genoeg onafhankelijke financiële adviseurs zijn waar je naar toe kunt gaan, die toegewijd zijn om uw klantbelang echt voorop te stellen, uw absolute en totale transparantie geven en u voorzien van financieel advies in een taal wat u kunt begrijpen. Ons kantoor is onafhankelijk. Dit betekent dat er geen banken of verzekeringsmaatschappijen zijn die invloed hebben op de adviezen die wij geven. In onze advisering laten wij ons uitsluitend leiden door de individuele situatie van de klant die wij adviseren. Alvorens een specifieke verzekering of hypotheek te adviseren hebben wij meerdere banken/verzekeraars vergeleken middels speciale onafhankelijke vergelijkingssoftware. Daarbij zien wij het ook als onze taak om ervoor te zorgen dat de financiële producten die via ons kantoor zijn afgesloten, goed op elkaar aansluiten. Onafhankelijk advies is wat ons betreft de voorwaarde voor echte zekerheid. Het uiteindelijke doel is dat uw belang, het belang van de consument, altijd voorop staat.


Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

zondag 6 november 2016

De Amerikaanse presidentsverkiezingen & de aandelenmarkten

Aankomende dinsdag bereiken de Amerikaanse presidentsverkiezingen hun hoogtepunt en veel beleggers vragen zich af wat de financiële implicaties zullen zijn van deze gebeurtenis.

Terwijl veel mensen geloven dat er direct verband bestaat tussen wie aan de macht is in het Witte Huis en de aandelenmarkten, toont de geschiedenis aan dat dit niet zo is. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de aandelenmarkt en dat zijn er heel wat meer dan enkel de vraag wie er binnenkort gaat wonen op Pennsylvania Avenue 1600. Bovendien zijn er elke 4 jaar verkiezingen en de meeste van ons hebben beleggingsdoelen die veel verder weg liggen dan 4 jaar.

Het nemen van beleggingsbeslissingen enkel op basis van de uitslag van de presidentsverkiezingen zal waarschijnlijk niet resulteren in een betrouwbaar extra rendement voor beleggers. In het beste geval zal een positief resultaat waarschijnlijk het gevolg zijn van willekeurig geluk. In het slechtste geval kan dit leiden tot het maken van kostbare fouten.  

Probeer een portfolio op te bouwen met een goede asset allocatie tussen de verschillende beleggingscategorieën. Mijn gevoel zegt dat op de lange termijn dus 5jr, 10jr, 15jr je het best wel eens heel goed zou kunnen doen. Maak je alleen niet druk op dag basis over wat er in de markt gebeurd.

Niemand weet wat er in de markt gebeurd. Alleen dat de koersen omhoog gaan en omlaag gaan EN dat dit je gek kan maken. Probeer rationeel te handelen tijdens emotionele tijden en dat is dus vaak niets doen. Misschien is dit niet het antwoord wat je wilt horen. Maar op de lange termijn, en dat is de echte waarheid, verdien je geld als je niets doet. 

Ons advies? Vertrouw op het geduld en de structuur van de portefeuille in plaats van te proberen om de markt te slim af te zijn.

Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

woensdag 14 september 2016

Voorkom dat de erfenis tot liquiditeitsproblemen bij ontvanger leidt | Financiële Planning


De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen. Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen.

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling 2016
Partner                         € 636.180
Kind of kleinkind            € 20.148
Ouder                           € 47.715
Kind met handicap         € 60.439
Andere erfgenaam          € 2.122

Erfenis in contanten
Een kind dat van zijn overleden ouder € 200.000 erft, moet hierover € 29.724 aan erfbelasting betalen. Dit is een fors bedrag. Bestaat de erfenis uit liquiditeiten, dan levert betaling van deze belasting voor het kind geen problemen op, maar dit wordt anders, wanneer de erfenis bestaat uit goederen, bijvoorbeeld een woning of kunst. 

Erfenis in de vorm van goederen
Als de erfenis uit goederen bestaat, dan moeten deze getaxeerd worden. De ontvanger is verplicht om over taxatiewaarde erfbelasting betalen. Dit kan dan bij het kind tot liquiditeitsproblemen leiden. Om deze problemen te voorkomen, kan het kind tijdens het leven van de ouder op het leven van de ouder een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met de het geld van de verzekering dat bij het overlijden van de ouder vrijkomt, kan de erfbelasting worden betaald. Uiteraard kost deze levensverzekering premie. Deze premie moet door het kind worden betaald. Tijdens het leven kan de ouder jaarlijks wel een bedrag aan het kind schenken, waarmee het kind deze premie kan betalen. 

Testament kan problemen voorkomen
Om veel redenen is het is aanbevelenswaardig om in samenwerking met een notaris een goed testament op te stellen, zeker wanneer u voorziet, dat de erfenis hoger is, dan de vrijstelling waarop de erfgenamen recht hebben. Een goed testament kan op wettelijk toegestane wijze de belastingdruk beperken. Bovendien wordt met een goed testament voorkomen, dat erfgenamen extra gedupeerd worden, wanneer beide ouders kort na elkaar overlijden en er dus feitelijk tweemaal erfbelasting betaald moet worden. Hebt u al een testament, dan is het zinvol dit minimaal om de vijf jaar te laten controleren. Sinds de vorige controle kan uw situatie veranderd zijn, maar ook kunnen wet- en regelgeving gewijzigd zijn. 

Ons kantoor werkt samen met goede notarissen in de omgeving. Heeft u nog geen testament en wilt u hierover verdere informatie, dan brengen wij u graag in contact met een van deze notarissen.


Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

donderdag 11 augustus 2016

Misverstanden over uitgaven na pensionering

Uit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) blijkt, dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat wanneer iemand met pensioen gaat, zijn kosten voor levensonderhoud dalen. In de werkelijkheid is dit genuanceerder. Zo nemen met het stijgen van de leeftijd bepaalde uitgaven inderdaad af, maar andere uitgaven nemen juist toe.

Uitgaven die omhoog gaan zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg, huishoudelijk hulp, gas, contributies en abonnementen. Waar eigenaren van woningen vaak op latere leeftijd hun hypotheek hebben afgelost en hun woonlasten zien dalen, blijven ouderen die een woning huren daarentegen een fors deel van hun inkomen aan woonlasten besteden.

Pensionering is ook niet meer hoe het ooit (vroeger) was. Pensioen is niet meer het einde, maar het begin van een nieuwe levensfase, met allemaal individuele doelen op zich. Daarom is het ook niet opmerkelijk dat uit het onderzoek blijkt, dat de net-gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijdsbesteding zoals vakanties, reizen en uit eten dan eerdere generaties gepensioneerden.

Toekomstig pensioeninkomen onder druk
Het NIBUD waarschuwt dat in de toekomst de hoogte van de pensioenen onder druk staat. Onder meer als gevolg van:
  • een groeiend aantal scheidingen, waardoor opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld;
  • meer zelfstandige ondernemers die geen of weinig pensioen opbouwen;
  • meer flexibele dienstverbanden, waarbij geen volwaardige pensioenrechten worden opgebouwd;
  • minder garanties in de pensioenregelingen zelf.

Tijdige planning van uw pensioeninkomsten is in uw eigen belang
Met haar rapport heeft het NIBUD consumenten willen oproepen om samen met een financieel adviseur vooral tijdig een financiële toekomstplanning te maken. Hoe jonger u inzicht heeft in uw toekomstige inkomsten en uitgaven, hoe meer opties u hebt om een te grote onbalans tussen gewenste uitgaven en te verwachten inkomsten te voorkomen. Wilt u hierover eens praten met een specialist op dit gebied, dan kan dat altijd. Bel mij gerust om een afspraak te maken.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl .