woensdag 14 september 2016

Voorkom dat de erfenis tot liquiditeitsproblemen bij ontvanger leidt | Financiële Planning


De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen. Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen.

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling 2016
Partner                         € 636.180
Kind of kleinkind            € 20.148
Ouder                           € 47.715
Kind met handicap         € 60.439
Andere erfgenaam          € 2.122

Erfenis in contanten
Een kind dat van zijn overleden ouder € 200.000 erft, moet hierover € 29.724 aan erfbelasting betalen. Dit is een fors bedrag. Bestaat de erfenis uit liquiditeiten, dan levert betaling van deze belasting voor het kind geen problemen op, maar dit wordt anders, wanneer de erfenis bestaat uit goederen, bijvoorbeeld een woning of kunst. 

Erfenis in de vorm van goederen
Als de erfenis uit goederen bestaat, dan moeten deze getaxeerd worden. De ontvanger is verplicht om over taxatiewaarde erfbelasting betalen. Dit kan dan bij het kind tot liquiditeitsproblemen leiden. Om deze problemen te voorkomen, kan het kind tijdens het leven van de ouder op het leven van de ouder een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met de het geld van de verzekering dat bij het overlijden van de ouder vrijkomt, kan de erfbelasting worden betaald. Uiteraard kost deze levensverzekering premie. Deze premie moet door het kind worden betaald. Tijdens het leven kan de ouder jaarlijks wel een bedrag aan het kind schenken, waarmee het kind deze premie kan betalen. 

Testament kan problemen voorkomen
Om veel redenen is het is aanbevelenswaardig om in samenwerking met een notaris een goed testament op te stellen, zeker wanneer u voorziet, dat de erfenis hoger is, dan de vrijstelling waarop de erfgenamen recht hebben. Een goed testament kan op wettelijk toegestane wijze de belastingdruk beperken. Bovendien wordt met een goed testament voorkomen, dat erfgenamen extra gedupeerd worden, wanneer beide ouders kort na elkaar overlijden en er dus feitelijk tweemaal erfbelasting betaald moet worden. Hebt u al een testament, dan is het zinvol dit minimaal om de vijf jaar te laten controleren. Sinds de vorige controle kan uw situatie veranderd zijn, maar ook kunnen wet- en regelgeving gewijzigd zijn. 

Ons kantoor werkt samen met goede notarissen in de omgeving. Heeft u nog geen testament en wilt u hierover verdere informatie, dan brengen wij u graag in contact met een van deze notarissen.


Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten