donderdag 8 juni 2017

Wat is een leventestament?

Anno 2017 is 1 testament geen testament. Indien u wat vermogen heeft (denk vooral ook aan het eigen huis) dan wordt u geacht ook een zogenaamd leventestament te hebben om meer grip te houden op uw leven.

Wat is een levenstestament? 
In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen.

U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Zo kunt u volmacht geven voor het opnemen van geld, het doen van uw belastingaangifte en het betalen en opzeggen van verzekeringen. Maar u kunt ook aangeven dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u wordt opgenomen in een verpleeghuis en dat de gevolmachtigde mag schenken en aan wie. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar ook goede doelen.

Misbruik
Om misbruik door de gevolmachtigde te voorkomen, kunt u laten vastleggen dat alleen mag worden geschonken als bepaalde mensen – bijvoorbeeld uw kinderen - het daarmee eens zijn. En dat de gevolmachtigde eens per halfjaar verantwoording aflegt tegenover de overige familieleden of aan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een financieel planner. 

Behandelverbod
Naast het geven van volmacht voor het behartigen van financiële zaken kunt u nog veel meer regelen met een levenstestament. Bijvoorbeeld:

In welke instelling u het liefst wordt behandeld of opgenomen, mocht dat nodig zijn.
Een behandelverbod: in welke situatie artsen u niet meer mogen behandelen.
Wat er gebeurt met uw huisdier en met uw inboedel als u wordt opgenomen in een verpleeghuis.
Uw uitvaart: wie er moeten worden uitgenodigd, waar u wilt worden begraven of gecremeerd, welke muziek er moet worden afgespeeld etc.
U kunt een levenstestament zelf opstellen, maar om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u uw levenstestament het beste door een notaris laten opmaken.  

Rob Laurenssen is financieel adviseur. Hij is een specialist in uw financiële ontwikkeling en vermogensopbouw, inkomensbescherming, levensverzekeringen, nalatenschapsorganisatie en voor ondernemers het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten