donderdag 11 augustus 2016

Misverstanden over uitgaven na pensionering

Uit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) blijkt, dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat wanneer iemand met pensioen gaat, zijn kosten voor levensonderhoud dalen. In de werkelijkheid is dit genuanceerder. Zo nemen met het stijgen van de leeftijd bepaalde uitgaven inderdaad af, maar andere uitgaven nemen juist toe.

Uitgaven die omhoog gaan zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg, huishoudelijk hulp, gas, contributies en abonnementen. Waar eigenaren van woningen vaak op latere leeftijd hun hypotheek hebben afgelost en hun woonlasten zien dalen, blijven ouderen die een woning huren daarentegen een fors deel van hun inkomen aan woonlasten besteden.

Pensionering is ook niet meer hoe het ooit (vroeger) was. Pensioen is niet meer het einde, maar het begin van een nieuwe levensfase, met allemaal individuele doelen op zich. Daarom is het ook niet opmerkelijk dat uit het onderzoek blijkt, dat de net-gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijdsbesteding zoals vakanties, reizen en uit eten dan eerdere generaties gepensioneerden.

Toekomstig pensioeninkomen onder druk
Het NIBUD waarschuwt dat in de toekomst de hoogte van de pensioenen onder druk staat. Onder meer als gevolg van:
  • een groeiend aantal scheidingen, waardoor opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld;
  • meer zelfstandige ondernemers die geen of weinig pensioen opbouwen;
  • meer flexibele dienstverbanden, waarbij geen volwaardige pensioenrechten worden opgebouwd;
  • minder garanties in de pensioenregelingen zelf.

Tijdige planning van uw pensioeninkomsten is in uw eigen belang
Met haar rapport heeft het NIBUD consumenten willen oproepen om samen met een financieel adviseur vooral tijdig een financiële toekomstplanning te maken. Hoe jonger u inzicht heeft in uw toekomstige inkomsten en uitgaven, hoe meer opties u hebt om een te grote onbalans tussen gewenste uitgaven en te verwachten inkomsten te voorkomen. Wilt u hierover eens praten met een specialist op dit gebied, dan kan dat altijd. Bel mij gerust om een afspraak te maken.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten