vrijdag 15 september 2017

Details maken het verschil | Financiële planning


Financiële planning is een dynamisch proces wat in uw leven aanpassingen en monitoring vereist. Het zijn de kleine details die het verschil kunnen maken. Veranderingen in werkgelegenheid, uitgaven, burgerlijke staat, levensstijl, familiegrootte, inflatie, economische omstandigheden en belastingtarieven zijn slechts een paar kwesties die van invloed zijn op de aanbevelingen zoals die vandaag gelden. De haalbaarheid om uw doelen te bereiken, zal naar alle waarschijnlijk meer iets zijn als proberen een doel wat beweegt, daarom is het van cruciaal belang om uw financiën plan als een dynamisch proces te bekijken en als een blauwdruk wat voortdurend moet worden beoordeeld. Als u vragen heeft, neem contact met ons op. Wij brengen graag verheldering als er over uw persoonlijke situatie.

Contact


donderdag 8 juni 2017

Wat is een leventestament?

Anno 2017 is 1 testament geen testament. Indien u wat vermogen heeft (denk vooral ook aan het eigen huis) dan wordt u geacht ook een zogenaamd leventestament te hebben om meer grip te houden op uw leven.

Wat is een levenstestament? 
In een levenstestament neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen.

U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Zo kunt u volmacht geven voor het opnemen van geld, het doen van uw belastingaangifte en het betalen en opzeggen van verzekeringen. Maar u kunt ook aangeven dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u wordt opgenomen in een verpleeghuis en dat de gevolmachtigde mag schenken en aan wie. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar ook goede doelen.

Misbruik
Om misbruik door de gevolmachtigde te voorkomen, kunt u laten vastleggen dat alleen mag worden geschonken als bepaalde mensen – bijvoorbeeld uw kinderen - het daarmee eens zijn. En dat de gevolmachtigde eens per halfjaar verantwoording aflegt tegenover de overige familieleden of aan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een financieel planner. 

Behandelverbod
Naast het geven van volmacht voor het behartigen van financiële zaken kunt u nog veel meer regelen met een levenstestament. Bijvoorbeeld:

In welke instelling u het liefst wordt behandeld of opgenomen, mocht dat nodig zijn.
Een behandelverbod: in welke situatie artsen u niet meer mogen behandelen.
Wat er gebeurt met uw huisdier en met uw inboedel als u wordt opgenomen in een verpleeghuis.
Uw uitvaart: wie er moeten worden uitgenodigd, waar u wilt worden begraven of gecremeerd, welke muziek er moet worden afgespeeld etc.
U kunt een levenstestament zelf opstellen, maar om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u uw levenstestament het beste door een notaris laten opmaken.  

Rob Laurenssen is financieel adviseur. Hij is een specialist in uw financiële ontwikkeling en vermogensopbouw, inkomensbescherming, levensverzekeringen, nalatenschapsorganisatie en voor ondernemers het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

vrijdag 6 januari 2017

Is de pensioenknip voor u relevant? | Financiële Planning

Gaat u vóór 1 juli 2017 met pensioen? Wij adviseren u om dan te onderzoeken of het voor u interessant is gebruik te maken van de tijdelijke oplossing die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december heeft afgekondigd en die ook wel ‘Pensioenknip’ wordt genoemd. Wij leggen graag uit hoe deze pensioenknip werkt.

Verplichting tot aankoop van levenslange uitkering
Veel mensen bouwen bij hun werkgever pensioen op in de vorm van een premie- of kapitaalregeling. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een dergelijke pensioenregeling. Op het moment dat deze mensen met pensioen gaan, is er een aanzienlijk kapitaal opgebouwd. Normaal gesproken moet voor dit kapitaal in een keer een levenslange uitkering worden aangekondigd. Voor dit kapitaal koopt u dus levenslang bij een verzekeraar een uitkering per maand waarmee u in de kosten van uw levensonderhoud kunt voorzien.

De vraag is dan welk kapitaal leidt tot welke uitkering per maand? De verzekeraar houdt daarbij rekening met de leeftijd van degene die de uitkering wil hebben. Hoe ouder iemand is, hoe korter de resterende levensduur en hoe hoger dus de maandelijkse uitkering bij een zelfde kapitaal.

De verzekeraar houdt ook rekening met het rendement dat hij kan behalen met het kapitaal. Dat verwachte rendement telt zwaar door in de hoogte van de uitkering die een verzekeraar bereid is te bieden voor een bepaald kapitaal.

Lage rendementen drukken hoogte uitkering
Al een aantal jaren zijn de rentes laag. Dit betekent, dat – wanneer u nu voor uw pensioenkapitaal een maandelijkse uitkering koopt – deze uitkering relatief laag is omdat ook de rente laag is. Zou de rente in de komende jaren stijgen, dan profiteert u daar niet meer van mee. Dit in tegenstelling tot de mensen die op dat moment een levenslang pensioen aankopen. Zij ontvangen dan voor hetzelfde kapitaal als u een (veel) hogere uitkering.

Pensioen voor twee jaar aankopen
Staatssecretaris Klijnsma staat tot 1 juli 2017 toe, dat u de aankoop van een levenslang pensioen in twee stappen uitvoert. U kunt ervoor kiezen om eerst een pensioenuitkering voor maximaal 2 jaar aan te kopen en direct aansluitend hierop een levenslange uitkering. Het voordeel hiervan is, dat – indien de rente in de komende twee jaar stijgt – u over maximaal twee jaar het grootste deel van uw pensioen aankoopt tegen deze hogere rente en dus na deze maximaal twee jaar een hogere maandelijkse uitkering heeft.

Voor- en nadelen
Hoewel veel deskundigen denken dat de rente in de komende tijd gaat stijgen, is dit geen zekerheid. De rente zou ook verder kunnen dalen. In deze laatste situatie is het juist nadelig voor u om deze pensioenknip toe te passen. Zo zijn er meer aandachtspunten waarop u goed moet letten alvorens u een beslissing neemt om wel of niet gebruik te maken van de pensioenknip. Is deze situatie voor u relevant? Dan is ons advies om contact met ons op te nemen en u verdevant? Dan is ons advies om contact met mij op te nemen en u verder te laten adviseren.

Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.


Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl .