donderdag 24 november 2016

Waarom is onafhankelijk advies zo belangrijk? | Financiële planning

Consumenten zijn bij de aanschaf van een verzekering of een financieel product zoals een bijvoorbeeld een hypotheek het meest gebaat bij onafhankelijk advies. 

Drie belangrijke voordelen van advies zijn:


1.    De voorwaarden van verzekeringen en hypotheken kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij of bank die deze aanbiedt. Direct zichtbaar is de ongelijkheid in premie of rente. Maar de contrasten in de voorwaarden zijn voor de meeste consumenten vaak minder herkenbaar. De voorwaarden zijn zeg maar de rechten die de consument krijgt met de aanschaf van de betreffende verzekeringen of hypotheek. Die contrasten kunnen heel groot zijn. Het is daarom belangrijk dat u deze verschillen kent, voordat u besluit om een bepaalde verzekering of hypotheek af te sluiten.

2.    Zekerheid bouwt u op met de aanschaf van diverse financiële producten. Om de beoogde zekerheid te bereiken moeten de verschillende producten goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld wanneer uw arbeidsongeschiktheidsverzekering op 65 jarige leeftijd eindigt, terwijl uw pensioen pas ingaat bij 67 jaar, dan is er een gat van twee jaar waarin u, als u op dat moment arbeidsongeschikt bent, geen inkomen heeft. Deze noodzaak tot aansluiting geldt ook bijvoorbeeld tussen de inboedelverzekering en de opstalverzekering, tussen de zorgverzekering en de reisverzekering of tussen de autoverzekering en de reisverzekering. Een onafhankelijk adviseur kan voor u de dekking uitzoeken die het beste aansluit op uw behoefte.

3.    Een product advies wordt goed, wanneer degene die dit advies geeft, denkt vanuit uw belang. Dit wordt genoemd het zogenaamde klantbelang. Dit klantbelang houdt bijvoorbeeld in, dat de adviseur er geen persoonlijk belang bij heeft om het product van de ene bank/verzekeraar aan te bevelen. Maar ook dat de adviseur de vrijheid heeft om u te adviseren een bepaald risico niet te verzekeren of voor een lager bedrag dan u zelf misschien voor ogen had. 

‘Onafhankelijk’ advies op internet
Mede door de opkomst van nieuwe toepassingen op internet ontstaan nieuwe bedieningsmodellen. Het is belangrijk dat u inzicht heeft of u te maken heeft met een partij die uitsluitend de producten van een specifieke bank/verzekeraar aanbiedt of met een partij die in zijn advies de producten van meerdere partijen vergelijkt en zijn advies baseert op uw situatie.

Uw belang staat bij ons voorop
Hoe meer we ons zelf inlaten met deze grote instituties en ons door hun blindelings laten leiden, hoe meer geld deze verdienen en hoe minder uzelf verdient. U kunt hier onverschillig over doen en u kunt uw hoofd laten hangen en zeggen “ik doe mijn hele leven lang al zaken met bank x of bank y. U moet weten dat er genoeg onafhankelijke financiële adviseurs zijn waar je naar toe kunt gaan, die toegewijd zijn om uw klantbelang echt voorop te stellen, uw absolute en totale transparantie geven en u voorzien van financieel advies in een taal wat u kunt begrijpen. Ons kantoor is onafhankelijk. Dit betekent dat er geen banken of verzekeringsmaatschappijen zijn die invloed hebben op de adviezen die wij geven. In onze advisering laten wij ons uitsluitend leiden door de individuele situatie van de klant die wij adviseren. Alvorens een specifieke verzekering of hypotheek te adviseren hebben wij meerdere banken/verzekeraars vergeleken middels speciale onafhankelijke vergelijkingssoftware. Daarbij zien wij het ook als onze taak om ervoor te zorgen dat de financiële producten die via ons kantoor zijn afgesloten, goed op elkaar aansluiten. Onafhankelijk advies is wat ons betreft de voorwaarde voor echte zekerheid. Het uiteindelijke doel is dat uw belang, het belang van de consument, altijd voorop staat.


Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

zondag 6 november 2016

De Amerikaanse presidentsverkiezingen & de aandelenmarkten

Aankomende dinsdag bereiken de Amerikaanse presidentsverkiezingen hun hoogtepunt en veel beleggers vragen zich af wat de financiële implicaties zullen zijn van deze gebeurtenis.

Terwijl veel mensen geloven dat er direct verband bestaat tussen wie aan de macht is in het Witte Huis en de aandelenmarkten, toont de geschiedenis aan dat dit niet zo is. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de aandelenmarkt en dat zijn er heel wat meer dan enkel de vraag wie er binnenkort gaat wonen op Pennsylvania Avenue 1600. Bovendien zijn er elke 4 jaar verkiezingen en de meeste van ons hebben beleggingsdoelen die veel verder weg liggen dan 4 jaar.

Het nemen van beleggingsbeslissingen enkel op basis van de uitslag van de presidentsverkiezingen zal waarschijnlijk niet resulteren in een betrouwbaar extra rendement voor beleggers. In het beste geval zal een positief resultaat waarschijnlijk het gevolg zijn van willekeurig geluk. In het slechtste geval kan dit leiden tot het maken van kostbare fouten.  

Probeer een portfolio op te bouwen met een goede asset allocatie tussen de verschillende beleggingscategorieën. Mijn gevoel zegt dat op de lange termijn dus 5jr, 10jr, 15jr je het best wel eens heel goed zou kunnen doen. Maak je alleen niet druk op dag basis over wat er in de markt gebeurd.

Niemand weet wat er in de markt gebeurd. Alleen dat de koersen omhoog gaan en omlaag gaan EN dat dit je gek kan maken. Probeer rationeel te handelen tijdens emotionele tijden en dat is dus vaak niets doen. Misschien is dit niet het antwoord wat je wilt horen. Maar op de lange termijn, en dat is de echte waarheid, verdien je geld als je niets doet. 

Ons advies? Vertrouw op het geduld en de structuur van de portefeuille in plaats van te proberen om de markt te slim af te zijn.

Rob Laurenssen is alternatief financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

woensdag 14 september 2016

Voorkom dat de erfenis tot liquiditeitsproblemen bij ontvanger leidt | Financiële Planning


De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen. Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen.

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling 2016
Partner                         € 636.180
Kind of kleinkind            € 20.148
Ouder                           € 47.715
Kind met handicap         € 60.439
Andere erfgenaam          € 2.122

Erfenis in contanten
Een kind dat van zijn overleden ouder € 200.000 erft, moet hierover € 29.724 aan erfbelasting betalen. Dit is een fors bedrag. Bestaat de erfenis uit liquiditeiten, dan levert betaling van deze belasting voor het kind geen problemen op, maar dit wordt anders, wanneer de erfenis bestaat uit goederen, bijvoorbeeld een woning of kunst. 

Erfenis in de vorm van goederen
Als de erfenis uit goederen bestaat, dan moeten deze getaxeerd worden. De ontvanger is verplicht om over taxatiewaarde erfbelasting betalen. Dit kan dan bij het kind tot liquiditeitsproblemen leiden. Om deze problemen te voorkomen, kan het kind tijdens het leven van de ouder op het leven van de ouder een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met de het geld van de verzekering dat bij het overlijden van de ouder vrijkomt, kan de erfbelasting worden betaald. Uiteraard kost deze levensverzekering premie. Deze premie moet door het kind worden betaald. Tijdens het leven kan de ouder jaarlijks wel een bedrag aan het kind schenken, waarmee het kind deze premie kan betalen. 

Testament kan problemen voorkomen
Om veel redenen is het is aanbevelenswaardig om in samenwerking met een notaris een goed testament op te stellen, zeker wanneer u voorziet, dat de erfenis hoger is, dan de vrijstelling waarop de erfgenamen recht hebben. Een goed testament kan op wettelijk toegestane wijze de belastingdruk beperken. Bovendien wordt met een goed testament voorkomen, dat erfgenamen extra gedupeerd worden, wanneer beide ouders kort na elkaar overlijden en er dus feitelijk tweemaal erfbelasting betaald moet worden. Hebt u al een testament, dan is het zinvol dit minimaal om de vijf jaar te laten controleren. Sinds de vorige controle kan uw situatie veranderd zijn, maar ook kunnen wet- en regelgeving gewijzigd zijn. 

Ons kantoor werkt samen met goede notarissen in de omgeving. Heeft u nog geen testament en wilt u hierover verdere informatie, dan brengen wij u graag in contact met een van deze notarissen.


Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.

donderdag 11 augustus 2016

Misverstanden over uitgaven na pensionering

Uit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) blijkt, dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat wanneer iemand met pensioen gaat, zijn kosten voor levensonderhoud dalen. In de werkelijkheid is dit genuanceerder. Zo nemen met het stijgen van de leeftijd bepaalde uitgaven inderdaad af, maar andere uitgaven nemen juist toe.

Uitgaven die omhoog gaan zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg, huishoudelijk hulp, gas, contributies en abonnementen. Waar eigenaren van woningen vaak op latere leeftijd hun hypotheek hebben afgelost en hun woonlasten zien dalen, blijven ouderen die een woning huren daarentegen een fors deel van hun inkomen aan woonlasten besteden.

Pensionering is ook niet meer hoe het ooit (vroeger) was. Pensioen is niet meer het einde, maar het begin van een nieuwe levensfase, met allemaal individuele doelen op zich. Daarom is het ook niet opmerkelijk dat uit het onderzoek blijkt, dat de net-gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijdsbesteding zoals vakanties, reizen en uit eten dan eerdere generaties gepensioneerden.

Toekomstig pensioeninkomen onder druk
Het NIBUD waarschuwt dat in de toekomst de hoogte van de pensioenen onder druk staat. Onder meer als gevolg van:
  • een groeiend aantal scheidingen, waardoor opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld;
  • meer zelfstandige ondernemers die geen of weinig pensioen opbouwen;
  • meer flexibele dienstverbanden, waarbij geen volwaardige pensioenrechten worden opgebouwd;
  • minder garanties in de pensioenregelingen zelf.

Tijdige planning van uw pensioeninkomsten is in uw eigen belang
Met haar rapport heeft het NIBUD consumenten willen oproepen om samen met een financieel adviseur vooral tijdig een financiële toekomstplanning te maken. Hoe jonger u inzicht heeft in uw toekomstige inkomsten en uitgaven, hoe meer opties u hebt om een te grote onbalans tussen gewenste uitgaven en te verwachten inkomsten te voorkomen. Wilt u hierover eens praten met een specialist op dit gebied, dan kan dat altijd. Bel mij gerust om een afspraak te maken.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en het berekenen van het belangrijkste getal van elke ondernemer. Namelijk hoeveel is genoeg voor u?
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl .

zaterdag 18 juni 2016

De gemiddelde levensverwachting blijft stijgen | Financiële Planning

Sinds 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging, is de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen die 65 jaar zijn, met 5 jaar is gestegen? Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting van mannen die 65 jaar zijn 18,2 jaar en voor vrouwen 20,9 jaar. De verwachting is dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen zich in de toekomst voortzet. Onder meer door medisch-technologische doorbraken kan deze levensverwachting sterk stijgen, maar ook door een grotere bewustwording van de risico’s van roken en overgewicht stijgt de levensverwachting

Hogere pensioenpremies
Wanneer mensen gemiddeld ouder worden, zullen pensioenfondsen langer pensioen moeten uitkeren. Om dat mogelijk te maken zullen de pensioenpremies omhoog moeten of de uitkeringen lager.

Lagere lijfrente uitkeringen
Zeker nu de rente zo laag is, heeft de stijging van de levensverwachting ook tot gevolg dat het aankopen van een levenslange lijfrente duurder wordt. Of dat een verzekeraar voor het zelfde kapitaal een lagere, levenslange lijfrente biedt.

Extra kosten voor zorg
Helaas wordt niet iedereen kerngezond oud. Met het stijgen van de levensverwachting neemt ook de kans toe, dat mensen langer bepaalde vormen van medische zorg nodig hebben. De kosten van zorg zullen dan ook toenemen. Waarbij in de afgelopen jaren een ontwikkeling is te zien, dat burgers een hogere (eigen) bijdrage aan deze zorg moeten betalen.

Heb oog voor de financiële consequenties
De stijging van de levensverwachting is in de basis een verheugende ontwikkeling, maar wel één met de nodige financiële consequenties. Het is belangrijk om te realiseren, dat nadat de periode van betaalde arbeid is geëindigd er nog een lange periode rest, waarin op andere wijze inkomsten moeten worden verkregen. Juist wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg is, is het verstandig om hierover na te denken. Want dan is er nog een ruime periode om maatregelen te nemen die de inkomenspositie na pensionering verbeteren. Die maatregelen kunnen verschillend zijn.

Onderneem actie
Ons kantoor is deskundig op het gebied van het meedenken over de financiële toekomst van onze relaties. Wij zullen u echt niet vermoeien met dikke rapporten en scenario’s "met getallen met 2 cijfers achter de komma", maar na een goed gesprek met u kunnen wij u in grote lijnen toch zicht geven op uw financiële horizon en welke maatregelen in uw situatie mogelijk zijn om uw inkomenspositie na pensionering zo positief mogelijk te maken.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en getallenkraker van “the number” een must know voor iedere ondernemer.
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.


vrijdag 8 april 2016

Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico | Financiële Planning

Internationaal bezien bezit Nederland een mooi pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk. Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder zeker wordt.

Een mooi maar ingewikkeld pensioenstelsel
Nederland heeft een mooi maar ingewikkeld stelsel van pensioen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers.

De AOW
De eerste pijler bestaat uit de AOW. Iedere inwoner in Nederland heeft recht op dit basispensioen. De premie wordt opgebracht door degenen die betaald aan het arbeidsproces deelnemen. De hoogte van de AOW wordt bepaald door de politiek. Om de lasten van de AOW voor de werkenden draagbaar te houden is de datum waarop iemand AOW ontvangt opgeschoven. Naarmate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de datum waarop de AOW ingaat verder in de tijd opschuiven.

Het pensioen via de werkgever
Meer dan 90 % van de werknemers bouwt naast de AOW een pensioen op bij het bedrijf waar hij/zij werkt. Gemiddeld is dit 20 % van het salaris. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. De werknemer betaalt zelf dus (fors) mee aan de opbouw van dit pensioen.

Eigen regeling
Daarnaast, en dat is de derde pijler, kan de Nederlandse burger pensioen opbouwen via onder meer fiscaal gefaciliteerde producten van banken en verzekeraars. Hiermee kan de burger “op maat” zorgen voor een voldoende inkomen, nadat hij gestopt is met het verrichten van betaalde arbeid.

Pensioen werkgever volgde koopkrachtontwikkeling
Lange tijd was het gebruikelijk, dat de uitkering van het werkgeverspensioen de koopkrachtontwikkeling min of meer volgde. Anders gezegd: stegen de prijzen van goederen en diensten, dan steeg ook de hoogte van het pensioen. Ondanks stijgende prijzen, konden de gepensioneerden op deze wijze toch op het niveau blijven leven, zoals zij dat gewend waren.

Koopkrachtbehoud bij pensioen steeds minder houdbaar
Bij het werkgeverspensioen betalen werkgever en werknemer gedurende het dienstverband premies waaruit later de pensioenuitkering wordt gefinancierd. De hoogte van deze premie wordt mede gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van de werknemer. Stijgt deze levensverwachting in de jaren dat de werknemer werkt, bijvoorbeeld door medische ontwikkelingen, dan zal in de jaren daaraan voorafgaand te weinig premie zijn betaald om de langere levensverwachting te financieren. Niet altijd is het mogelijk om dit “tekort” in de latere jaren weer in te halen. In totaal is er in een dergelijke situatie eigenlijk te weinig “gespaard” om de gewenste pensioenuitkering voor de volledige levensduur te financieren.
Bij het bepalen van de hoogte van de premie heeft de pensioenuitvoerder een inschatting gemaakt van het rendement, dat hij met de ingelegde premies kan behalen. In de afgelopen 15 jaren zijn de beleggingsopbrengsten echter bij veel pensioenuitvoerders lager dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. De rente is bijvoorbeeld al langere tijd historisch laag.
Deze twee factoren, langere levensduur en lagere rendementen, maken het voor veel pensioenfondsen, niet meer mogelijk om garanties te geven dat pensioenuitkeringen in de toekomst de koopkrachtontwikkelingen zullen volgen.

Risico komt meer en meer bij de werknemer te liggen
Het pensioenstelsel ontwikkelt zich daarom meer en meer naar een systeem waarbij de werknemer het risico gaat dragen van tegenvallende rendementen en stijgende levensverwachtingen. Dit gebeurt simpelweg omdat de pensioenuitkering niet langer automatisch de koopkrachtontwikkeling volgt.

Maatwerk wordt belangrijker
Anno 2016 is de hoogte en de ingangsdatum van de AOW afhankelijk van politieke beslissingen en moeten ook werknemers zelf het risico dragen van de tegenvallende rendementen en een stijgende levensverwachting. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de eerste en tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel minder zekerheid gaan geven.
Hierdoor krijgt de derde pijler, de individuele maatregelen die burgers zelf kunnen nemen, vanzelf een groter belang. Dit belang kan op verschillende manieren worden ingevuld. Door individuele verzekeringen af te sluiten, maar ook net zo goed door de lasten na pensionering tijdig te verlagen. Bijvoorbeeld door extra aflossingen te doen tijdens het arbeidzame leven om de hypotheeklasten na pensionering te verminderen, of door “kleiner” te gaan wonen.
In een situatie waarin de AOW en het werkgeverspensioen onder druk staan, zijn er dus veel manieren om ervoor te zorgen, dat er na pensionering toch voldoende inkomen beschikbaar is. Echter, om tot een goede invulling van uw pensioen te komen is maatwerk vereist. Een op maat gekozen oplossing, die rekening houdt met uw specifieke wensen en omstandigheden.

Onderneem actie
Als uw adviseur op het gebied van financiële zekerheid denken wij graag met u mee. Wij kunnen u op onze eigen unieke manier inzicht geven in uw totale financiële situatie nu en later. Welke pensioenrechten u op dit moment heeft opgebouwd maar ook jaar op jaar wat uw besteedbaar inkomen na pensionering zal zijn rekening houdende met hypotheek en andere lasten. Ook kunnen wij samen met u nagaan of er maatregelen nodig zijn om uw financiële positie na pensionering te verbeteren. Wanneer u ons laat weten dat u hiervoor belangstelling heeft, dan maken wij graag met u een afspraak. Het eerste gesprek is voor onze rekening.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en getallenkraker van “the number” een must know voor iedere ondernemer.
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.