zaterdag 18 juni 2016

De gemiddelde levensverwachting blijft stijgen | Financiële Planning

Sinds 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging, is de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen die 65 jaar zijn, met 5 jaar is gestegen? Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting van mannen die 65 jaar zijn 18,2 jaar en voor vrouwen 20,9 jaar. De verwachting is dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen zich in de toekomst voortzet. Onder meer door medisch-technologische doorbraken kan deze levensverwachting sterk stijgen, maar ook door een grotere bewustwording van de risico’s van roken en overgewicht stijgt de levensverwachting

Hogere pensioenpremies
Wanneer mensen gemiddeld ouder worden, zullen pensioenfondsen langer pensioen moeten uitkeren. Om dat mogelijk te maken zullen de pensioenpremies omhoog moeten of de uitkeringen lager.

Lagere lijfrente uitkeringen
Zeker nu de rente zo laag is, heeft de stijging van de levensverwachting ook tot gevolg dat het aankopen van een levenslange lijfrente duurder wordt. Of dat een verzekeraar voor het zelfde kapitaal een lagere, levenslange lijfrente biedt.

Extra kosten voor zorg
Helaas wordt niet iedereen kerngezond oud. Met het stijgen van de levensverwachting neemt ook de kans toe, dat mensen langer bepaalde vormen van medische zorg nodig hebben. De kosten van zorg zullen dan ook toenemen. Waarbij in de afgelopen jaren een ontwikkeling is te zien, dat burgers een hogere (eigen) bijdrage aan deze zorg moeten betalen.

Heb oog voor de financiële consequenties
De stijging van de levensverwachting is in de basis een verheugende ontwikkeling, maar wel één met de nodige financiële consequenties. Het is belangrijk om te realiseren, dat nadat de periode van betaalde arbeid is geëindigd er nog een lange periode rest, waarin op andere wijze inkomsten moeten worden verkregen. Juist wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg is, is het verstandig om hierover na te denken. Want dan is er nog een ruime periode om maatregelen te nemen die de inkomenspositie na pensionering verbeteren. Die maatregelen kunnen verschillend zijn.

Onderneem actie
Ons kantoor is deskundig op het gebied van het meedenken over de financiële toekomst van onze relaties. Wij zullen u echt niet vermoeien met dikke rapporten en scenario’s "met getallen met 2 cijfers achter de komma", maar na een goed gesprek met u kunnen wij u in grote lijnen toch zicht geven op uw financiële horizon en welke maatregelen in uw situatie mogelijk zijn om uw inkomenspositie na pensionering zo positief mogelijk te maken.

Rob Laurenssen is een alternatieve financieel adviseur. Hij is een specialist in lifestyle financiële planning, verzekeringen, sparen, beleggen, vermogensbeheer en getallenkraker van “the number” een must know voor iedere ondernemer.
Hij helpt gezinnen en ondernemers met het nemen van slimme, goed geïnformeerde beslissingen met hun geld en geldzaken.
Rob is onafhankelijk adviseur. Dat betekent dat hij niet is verbonden aan een bank of verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie over Rob, bezoek zijn website www.laurenssenadvies.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten